ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
๘๕ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
Long Live Her Majesty Queen Sirikit


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

เข้าสู่หน้าหลัก Enter Site