แจกทอง รูปพรรณ มูลค่า 5,000 บาท รวม 600 รางวัล มูลค่ารวม 3,000,000 บาท