“เอเชีย แคน แมนูแฟกเจอริ่ง” พร้อมเดินเครื่องผลิตกระป๋อง ป้อนคาราบาว