• มีกำลังการผลิตโดยประมาณ 2.5 ล้านขวดต่อวัน โดยผลิตและบรรจุในโรงงานที่ถูกสุขอนามัย จากโรงงานคาราบาวแดง

  • ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตอาหาร GMP
  • ผ่านการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ในการผลิตอาหาร HACCP

  • ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาในระดับสากล
  • ได้รับเครื่องหมายอาหารฮาลาล จาก สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย