Untitled Document

“บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด” ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ผู้บริหารโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงกับแอ๊ด คาราบาว ในนามกลุ่มศิลปินเพื่อชีวิต “คาราบาว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มหลากหลายประเภท ในเดือนตุลาคม 2545 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ได้เปิดตัวเครื่องดื่มบำรุงกำลังตัวแรก โดยใช้เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” ซึ่งเป็นการเป็นการนำชื่อของ วงคาราบาวมาผสมผสานกับชื่อของโรงเบียร์ เยอรมันตะวันแดง
แอ๊ด คาราบาวเป็นที่รู้จักในฐานะนักต่อสู้เพื่อสังคมของไทย ตั้งแต่เมื่อ 25 ปีก่อน เขาโด่งดังมาจากการใช้ “เพลงเพื่อชีวิต” เป็นสื่อในการ แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในเลือดนักสู้ของคนไทย เพลงของแอ๊ด ครองหัวใจของผู้คนมากมาย เพราะเนื้อหาพูดแทนความรู้สึกในใจของ พวกเขา แอ๊ด คาราบาวจึงได้รับการขนานนามว่า “พี่แอ๊ด” (ซึ่งมี ความหมายในการยกย่องให้เป็นพี่ใหญ่) ทุกวันนี้ในเมืองไทยไม่มีใคร ไม่รู้จักพี่แอ๊ด และเครื่องดื่มชูกำลัง “คาราบาวแดง” สิ่งที่พี่แอ๊ดคิดหรือ รู้สึกต่อสังคม ผู้คนซึ่งต้องต่อสู้หาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต ได้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านบทเพลงที่เขา เขียนและร้องออกมา จากประสบการณ์อันยาวนาน ผสมผสานกับแนวคิดของพี่แอ๊ด จึงได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับเครื่องดื่มชูกำลัง “คาราบาวแดง”