“คาราบาวแดง” มีความหมายมากกว่าเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มบำรุงกำลังระดับ
สากล แต่ครอบคลุมไปถึงการปลุกปั้นจิตวิญญาณของการต่อสู้ทุกรูปแบบที่มีอยู่ในแต่ละคน
ปัจจุบันนี้ เครื่องดื่มชูกำลังได้รับความนิยมในต่างประเทศเป็นอย่างสูง โดยกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็น คนรุ่นใหม่ จึงถือได้ว่าเครื่องดื่มชูกำลังเป็นเครื่องดื่มแฟชั่นชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ ในการผลิตเครื่องดื่ม ชูกำลังในประเทศไทยนั้นแตกต่างออกไป โดยเครื่องดื่มชูกำลังนี้ได้ผลิต เพื่อผู้ใช้แรงงานดื่มเพื่อชดเชย พลังงานที่สูญเสียไป ในขณะที่เครื่องดื่มชูกำลังมักจะเลือกใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดเดียวกันคือมุ่งเจาะ กลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคมเมืองเพราะเป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่มีกำลังซื้อสูง

คาราบาวแดงมีแนวความคิดทางการตลาดในการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างออกไป โดยสืบทอด จุดยืน จากอุดมการณ์แรกเริ่มของ แอ๊ด คาราบาว ผู้ก่อตั้งวงคาราบาวเมื่อประมาณ 25 ปีก่อน คาราบาวแดงจึงกลายเป็นตราสินค้าของเครื่องดื่มชูกำลังที่มีเนื้อหาในการสื่อสารที่ดึงดูดและ เข้าถึงหัวใจกลุ่มคนทำงาน ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ตลอดจนเป็นรางวัลเพื่อให้กำลังใจและกำลังกาย แก่กลุ่มคนทำงานเหล่านั้น