เจ้าหน้าที่บัญชี
21.10.2017
 
  โปรแกรมเมอร์ (Web Application)
21.10.2017
 
  ผู้จัดการสาขา (Sale Executive)
21.10.2017
 
  พนักงานส่งเสริมการตลาดภาคสนาม
21.10.2017
 
  พนักงานขับรถทีมงาน
21.10.2017
 
  พนักงานขับรถขายหน่วยรถเงินสด
21.10.2017
 
  เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกผลิต
21.10.2017
 
  พนักงานขับรถ
21.10.2017
 
  พนักงานฝ่ายวิศวกรรม (ผู้ช่วยช่าง)
21.10.2017
 
 
 
 
 
 
   
  กองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ
กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
เงินช่วยเหลืองานสมรส
เงินช่วยเหลืองานศพ
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินค่าครองชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันอุบัติเหตุ
ปรับค่าจ้างประจำปี
งานเลี้ยง สังสรรค์ประจำปี
โบนัสประจำปี
 
   
   
   
  ส่งประวัติพร้อมจดหมายแนะนำตัว
มาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 10 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-636-6111
( ติดต่อคุณอัครินทร์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล )

หรือ Email: hr_recruit@carabao.co.th