ตำบลของหนู

โครงการประกวดเขียนเรียงความเพื่อปลุกจิตสำนึก ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆ อนุรักษ์การใช้ภาษาไทย โดยเขียนเรียงความในหัวข้อ "ของดีประจำตำบลของหนู"

โครงการตำบลของหนู

โครงการ “ตำบลของหนู” ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน เพื่อปลุกจิตสำนึก ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆ เล่าเรื่องของดีประจำตำบลที่มีชื่อเสียง หรือสร้างคุณค่าในตำบลของหนู เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักโดยเปิดโอกาสให้เด็กไทยเขียนเรียงความถึง ลุงแอ๊ด คาราบาว ในหัวข้อ “ของดีประจำตำบลของหนู” รวมถึงการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องผ่านการเขียนเรียงความของเด็กและเยาวชน ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าชีวิต และ เสริมสร้างความสามัคคี อีกทั้งจะช่วยจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเด็กไทย ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในตำบลของตัวเอง โดยทาง บริษัทฯได้ตัดสินให้รางวัลเรียงความยอดเยี่ยม ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคัดเลือกจากความสมบูรณ์ของเนื้อหา และถูกต้องตามกติกาในแต่ละเดือน โดยประกาศผลเรียงความยอดเยี่ยมเป็นประจำทุกเดือนผ่านทางเว็ปไซต์ www.carabao.co.th

Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต

ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต

เวทีประกวดวงดนตรีเพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียนและนักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาความสามารถ ด้านดนตรี ผ่านบทเพลงของวงคาราบาว

มูลนิธิคาราบาว และบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ผู้ก่อตั้งโครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ได้ร่วมกับทางช่อง เวิร์คพอยท์ (กดหมายเลข 23) จัดการประกวดวงดนตรีทางโทรทัศน์ชื่อรายการ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” Season 4 เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียนและนักศึกษา อายุไม่เกิน 24 ปี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาความสามารถด้านดนตรีผ่านบทเพลงของวงคาราบาว พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อรับการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านดนตรี และร่วมแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” กับวงคาราบาว ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ทางดนตรีที่สำคัญ

Carabao Green Apple

คาราบาว กรีนแอปเปิ้ล

คาราบาวแดง (Carabao Energy Drink)

คาราบาวแดง

เครื่องดื่มเกลือแร่ คาราบาว สปอร์ต (Carabao Sport)

คาราบาว สปอร์ต

น้ำดื่มคาราบาว (Carabao Drinking Water)

น้ำดื่มคาราบาว

กาแฟคาราบาว (Carabao Coffee)

กาแฟคาราบาว

TOP