เพียงตัดชิ้นส่วนชิงโชค เครื่องดื่มคาราบาวแดง แบบลังบรรจุแพ็คที่มีขนาดสมบรูณ์ เขียนชื่อ-นามสกุล ชื่อร้านค้า ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ด้วยลายมือเท่านั้น ส่งชิงโชค โดยนำส่งชิ้นส่วนใส่ซอง และส่งทางไปรษณีย์ไปยัง ตู้ปณ.112 ปณภ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทุกวันที่ 16 ของเดือนทาง www.carabao.co.th เริ่ม 16 ส.ค. 60

คลิกตรวจสอบรายชื่อผุ้โชคดี