เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนการสมัครง่ายๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line > กดเพิ่มเพื่อน > กดค้นหาเพื่อน > พิมพ์ @carabaosport หรือ Scan Qr Code ในภาพ

2. พิมพ์ข้อความ หรือ อัดคลิปวีดิโอ (ความยาวไม่เกิน 5 นาที) ส่งมาตามรายละเอียด ดังนี้ 
- แนะนำตัวเอง 
- สถาบันการศึกษา 
- สิ่งที่อยากได้รับการสนับสนุน
- เหตุผลในการขอรับการสนับสนุน

3. รอรับการพิจารณา และการติดต่อกลับ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/CarabaoSports/