นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงาน เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง หรือ ACM เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายฮิเดโอะ อิชิกาวะ ประธานกรรมการ บริษัท โชวะ เดนโก๊ะ เค เค (ประเทศญี่ปุ่น) นายญาสุชิ ทาชิโร่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชวะ อลูมิเนียม แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายยืนยง โอภากุล กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมตัดริบบิน และเฉลิมฉลองในพิธีเปิด

บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับบริษัท โชวะ เดนโก๊ะ เค.เค. (ประเทศญี่ปุ่น) และ บริษัท โชวะ อลูมิเนียม แคน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในวงการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 50 ปี โดยโรงงานของบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด แห่งนี้ สามารถผลิตกระป๋องอลูมิเนียม ขนาด 250 ซีซีได้สูงสุดถึง 1 พันล้านกระป๋อง ต่อปี และมีเครื่องจักรที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัย อันจะเป็นสิ่งหนึ่ง ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของกลุ่มบริษัท คาราบาว ได้เป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท คาราบาว ได้มีการขยายตลาดสำหรับเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาว” ไปยังประเทศต่างๆ และครอบคลุมในทุกทวีปทั่วโลก จึงทำให้มีความต้องการใช้ภาชนะบรรจุประเภทกระป๋องอลูมิเนียมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการร่วมมือในการจัดตั้งบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จึงเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของวัตถุดิบประเภทกระป๋อง เป็นอย่างมาก ซึ่งยังผลให้ “คาราบาว” สามารถเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า World Class Product / World Class Brand