ข่าว และกิจกรรมบริษัท

ประกาศขยายระยะเวลา และแจ้งปรับราคาแลกเสื้อยืดคอลเลกชันพิเศษ

เรียน ลูกค้าคาราบาวแดงผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

เนื่องจากกระแสตอบรับที่ดีของลูกค้าทุกท่าน ทางบริษัทฯ จึงพิจารณาขยายระยะเวลาแลกเสื้อยืดคอลเลกชันพิเศษ “40 ปี เสียงเพลงแห่งชีวิต" โดยแบบบัวลอย เริ่มแลกซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2565 แบบนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ เริ่มแลกซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าส่งเสริมการขายเป็นอย่างมาก ดังนั้นบริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด จึงขอแจ้งปรับราคาการแลกซื้อเสื้อบัวลอย และ นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ จากเดิมราคา 60 บาท เป็น 70 บาท

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัดวิธีการแลกเสื้อยืดคอลเลกชันพิเศษ "40 ปี เสียงเพลงแห่งชีวิต" และเงื่อนไข

 1. สำหรับลูกค้าคาราบาวแดง เมื่อสะสมฝาคาราบาวแดง ครบ 20 ฝา และบวกเงินสด 70 บาท จะได้รับสิทธิ์แลกซื้อเสื้อยืด Carabao Limited Edition คอลเลกชันพิเศษ "40 ปี เสียงเพลงแห่งชีวิต" จำนวน 1 ตัว ระยะเวลาแลกซื้อตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

 2. เสื้อยืด Carabao Limited Edition คอลเลกชันพิเศษ "40 ปี เสียงเพลงแห่งชีวิต" มี 2 แบบ แบบละ 70,000 ตัว

  • แบบบัวลอย เริ่มแลกซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2565

  • แบบนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ เริ่มแลกซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565

 3. วิธีการแลกซื้อเสื้อยืด Carabao Limited Edition คอลเลกชันพิเศษ "40 ปี เสียงเพลงแห่งชีวิต" ลูกค้าสามารถนำฝาคาราบาวแดงที่เก็บสะสมครบตามจำนวน และเงินสด มาที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อสั่งจองเสื้อตามจำนวนที่ต้องการ และมารับเสื้อยืด Carabao Limited Edition คอลเลกชันพิเศษ "40 ปี เสียงเพลงแห่งชีวิต" เมื่อร้านค้าแจ้งว่าได้รับเสื้อยืด Carabao Limited Edition คอลเลกชันพิเศษ "40 ปี เสียงเพลงแห่งชีวิต" จากรถขนส่งสินค้าของบริษัทฯ แล้ว โดยร้านค้าจะทำรายการแลกเสื้อยืด Carabao Limited Edition คอลเลกชันพิเศษ "40 ปี เสียงเพลงแห่งชีวิต" กับรถขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ตามรอบรถที่เข้าเยี่ยมร้านค้าของบริษัทฯ ระยะเวลาในการได้รับเสื้อ Carabao Limited Edition คอลเลกชันพิเศษ "40 ปี เสียงเพลงแห่งชีวิต" ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ดำเนินการสั่งจอง

  ทั้งนี้ ฝาคาราบาวแดงที่นำมาแลกจะต้องเป็นฝาใหม่ อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด เสียหายหรือบุบสลาย

 4. ของพรีเมี่ยมเมื่อแลกซื้อไปแล้ว ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนในทุกกรณี

 5. สามารถใช้สิทธิ์แลกซื้อได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 7. ภาพของรางวัลสำหรับโฆษณาเท่านั้น

 8. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-639-8600