คาราบาวแดง แบบขวด

(ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร)

เป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังชนิดไม่อัดก๊าซฯ (Non-carbonated) โดยกลุ่มบริษัทฯ จำหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดภายในประเทศเป็นหลัก และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคเครื่องดื่มบำรุงกำลังในบรรจุภัณฑ์แบบขวดอีกด้วย

คาราบาวแดงแบบขวดเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังรายแรกในประเทศไทยที่ทำการตลาดโดยแสดงส่วนผสมของวิตามินบี 12 บนฉลากของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับคาราบาวแดง ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้คาราบาวแดงแบบขวดประสบความสำเร็จในประเทศไทยอย่างมากจนถึงปัจจุบัน

Image
Image