CARABAO-Energy-Drink
คาราบาวแดง แบบขวด

(ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร)

เป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังชนิดไม่อัดก๊าซฯ (Non-carbonated) โดยกลุ่มบริษัทฯ จำหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดภายในประเทศเป็นหลัก และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคเครื่องดื่มบำรุงกำลังในบรรจุภัณฑ์แบบขวดอีกด้วย

นอกจากคาราบาวแดงแบบขวดจะเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังรายแรกในประเทศไทยที่ทำการตลาดโดยแสดงส่วนผสมของวิตามินบี 12 บนฉลากของผลิตภัณฑ์แล้ว เพื่อตอกย้ำจุดแข็งและการเป็นผู้นำในเรื่องการใส่ส่วนผสมที่มีประโยชน์ให้กับผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทฯ ได้ออกคาราบาวแดงใหม่ โดยเพิ่มวิตามินบี 12 สูงขึ้นเป็น 4 เท่า ถือเป็นปริมาณที่สูงที่สุดในตลาด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยยังคงราคา 10 บาทเหมือนเดิม

Image