KanzouX2
คันโซ คูณสอง แบบขวด

(ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร)

เครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน แบบไม่อัดก๊าซ (Non-Carbonated) โดยกลุ่มบริษัทฯ จำหน่ายคันโซ คูณสองแบบขวด ภายในประเทศไทยเป็นหลัก เครื่องดื่มคันโซเป็นเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนรายแรกในประเทศไทย ที่ใส่ส่วนผสมจากตับ กลูโคโรโนแล็กโทน และสารสกัดขมิ้นชันเข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น

Image