ติดต่อเรา

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7 - 10
ถนนสีลมแขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
02-636-6111 (20 คู่สาย)

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

เพื่อป้องกัน และลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้
carabao factory

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 88/2,88/3 หมู่ 2
ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ ต.พิมพา อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
038-989-481,
038-989-482
Asia Pacific Glass factory

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด

ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 88,88/1 หมู่ 2
ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ ต.พิมพา อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
038-989-489
Asia Can Manufacturing

บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 88/4 หมู่ 2
ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ ต.พิมพา อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130
Asia Packaging Manufacturing

บริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 88/5 หมู่ 2
ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ ต.พิมพา อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130