คาราบาวกรุ๊ป คว้า 2 รางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ Global Good Governance Awards (3G Awards) 2021