แจ้งผลการพิจารณาการจำหน่ายสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้ในเครือบริษัทฯ โดยการยื่นประมูล

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จำหน่ายสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้โดยวิธียื่นซองประมูล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ประจำงวดไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2566 ไปแล้วนั้น บัดนี้บริษัทฯ ได้ผู้ชนะการยื่นประมูลสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายเอียดตามไฟล์เอกสารดังนี้

สรุปผู้ชนะประมูลเศษวัสดุของโรงงาน CBD (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.66)

สรุปผู้ชนะประมูลเศษวัสดุของโรงงาน APG (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.66)

สรุปผู้ชนะประมูลเศษวัสดุของโรงงาน ACM (1 ก.ค. - 30 ก.ย.66)

สรุปผู้ชนะประมูลเศษวัสดุของโรงงาน APM (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.66)

 

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการประมูลสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้ รอบ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 2566