เพื่อเป็นการบริหารจัดการงานด้านสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้ของโรงงานต่าง ๆ ในเครือ บริษัทคาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บัดนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์จำหน่ายสินค้าเศษวัศดุเหลือใช้ด้วยวิธียื่นซองประมูล โดยมีกำหนดการดังนี้

  • ยื่นซองประมูลสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ซึ่งถือว่าเป็นการยื่นประมูลของงวดไตรมาสที่สี่ คือช่วงวันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยยื่นประมูลที่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (โรงงานบางปะกง) ถนนบางนาตราด กม.26 อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โทรศัพท์ 038-989488

  • ประกาศผู้ชนะประมูลบน website Carabao “ carabao.co.th ” ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ไฟล์เอกสาร และรายการเศษวัสดุสำหรับการดาวน์โหลด

ระเบียบการประมูลสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้

รายการเศษวัสดุของโรงงาน CBD

รายการเศษวัสดุของโรงงาน APG

รายการเศษวัสดุของโรงงาน ACM