จำหน่ายสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้ในเครือบริษัทฯ โดยการยื่นประมูล

เพื่อเป็นการบริหารจัดการงานด้านสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้ของโรงงานต่าง ๆ ในเครือ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ประมูลสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้งวดประจำไตรมาส โดยมีกำหนดการ และรายละเอียดในไฟล์เอกสารตามลิงค์ด้านล่างดังนี้

ก.) ยื่นซองประมูลสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้ในวันที่ 22 กันยายน 2566 ซึ่งถือว่าเป็นการยื่นประมูลของงวดไตรมาสที่สาม คือช่วงวันที่ 01 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยยื่นประมูลที่ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (โรงงานบางปะกง) ถนนบางนาตราด กม.26  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โทรศัพท์ 038-989488

ข.) ประกาศผู้ชนะประมูลบน website Carabao “ www.carabao.co.th ” ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยประกาศผู้ชนะตามข้อ ก.)

 

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการประมูลสินค้าเศษวัสดุเหลือใช้ รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2566

รายการเศษวัสดุของโรงงาน CBD รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2566

รายการประมูลเพิ่ม CBD 4.66

รายการเศษวัสดุของโรงงาน ACM รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2566

รายการประมูลเพิ่มเติม ACM 4.66

รายการเศษวัสดุของโรงงาน APM รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2566

รายการประมูลเพิ่มเติม APM 4.66

รายการเศษวัสดุของโรงงาน APG รอบ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2566

รายการประมูลเพิ่ม APG 4.66