คาราบาวกรุ๊ป ผนึก “เครือมติชน” ร่วมสนับสนุนโครงการ

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคุณปานบัว  บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)  ได้ร่วมกันส่งมอบหนังสือให้กับโรงเรียนระดับมัยธมศึกษาจำนวน 100 แห่ง รวมมูลค่า 1,000,000 บาท จากนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งส่งเสริมการอ่านให้กับคนไทย รวมถึงมุ่งส่งเสริมการอ่านหนังสือเล่มในยุคปัจจุบันของแต่ละโรงเรียน กับโครงการ “ส่งมอบความรู้ สู่สังคมไทย”  โดยมีตัวแทนจาก 3 โรงเรียนประกอบด้วย อาจารย์ณัฐพงศ์ เงินนาค โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า อาจารย์รุ่งนภา วิวาสุข โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ อาจารย์ธนานันท์ โฉมอุดม โรงเรียนศรีดรุณ มารับมอบในครั้งนี้

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือตามโครงการส่งมอบความรู้สู่สังคมไทยให้กับโรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา และบางส่วนอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดาร จำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ อาทิ  โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน, โรงเรียนสามัคคีราษฏรบำรุง จ.ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนป่าซาง จ.ลำพูน, โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ จ.อุบลราชธานี,  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล จ.ปัตตานี, โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ จ.ยะลา, โรงเรียนบ้านแม่สลิด จ.ตาก, โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม จ.อุดร และ โรงเรียนบ้านวังบูรพา จ.สระแก้ว เป็นต้น

การส่งมอบหนังสือให้กับโรงเรียนครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง โดยบริษัทคาราบาวกรุ๊ปมีความมุ่งหวังที่จะตอบแทนสังคมผ่านการให้ความรู้ และสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน โดยโรงเรียนเหล่านี้จะได้รับหนังสือ หมวดหมู่นานาสาระจำนวน 5,100  เล่ม ทั้งนี้หนังสือที่ส่งมอบให้นักเรียนนั้นได้มี คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ โดยได้คัดสรรจากหนังสือที่ขายดีติดอันดับ หรือหนังสือที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดส่งหนังสือดังกล่าวไปถึงมือโรงเรียนทุกแห่ง 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คาราบาวกรุ๊ป ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งถือเป็นจิตวิญญาณของผู้ก่อตั้งบริษัท ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก จนถึงปัจจุบันบริษัทฯได้มีการยกระดับการดูแล และให้ความช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการต่างๆ พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึง