ข่าว และกิจกรรมบริษัท

คาราบาวกรุ๊ป ได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2020” หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป (จำกัด) มหาชน ได้รับการประกาศเป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยประจำปี 2563 ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงถึง 56,462 ล้านบาท โดยได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2020” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020” ที่จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งงานดังกล่าวได้มีการจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 11

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า คาราบาวกรุ๊ป ได้รับรางวัลเป็นปีแรก เนื่องจากความโดดเด่นในการสร้างแบรนด์องค์กร ทั้งการขยายแบรนด์สินค้าใหม่ ได้แก่ วู้ดดี้ ซี+ ล็อค และการเซ็นสัญญาเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลลีกคัพของอังกฤษ หรืออีเอฟแอล คัพ (EFL Cup) ภายใต้ชื่อ “คาราบาวคัพ” เป็นระยะเวลา 3 ปี (2017-2020) เพื่อให้แบรนด์คาราบาวเป็นที่รู้จักในระดับสากล